Over ons

Wat is, Waar staat en Wat doet de Kynologenclub Dieren en Omstreken?

Kynologie is hondenkennis zegt van Dales woordenboek. De Kynologenclub Dieren en Omstreken streeft er naar om aan dit woord inhoud te geven in de meest brede zin. U kunt bij ons terecht met betrekking tot inlichtingen over het aanschaffen, houden en onderhouden van honden. Wij hebben kennis van gedrag, voeding, erfelijkheid, tentoonstellingen, hondensport, enzovoort. Ook hebben wij een uitgesproken mening over de plaats van de hond in de samenleving. Kynologenclub Dieren en Omstreken is de enige erkende vereniging in de gemeente Rheden (woonplaatsen: De Steeg, Dieren, Ellecom, Laag-Soeren, Rheden, Spankeren, Velp) die zich bezig houdt met kynologie. Zij is in 1953 opgericht en erkend door en lid van de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, die op haar beurt valt onder de wereldwijde FCI (Federation Cynologique International). Dit geeft aan dat de Kynologenclub Dieren en Omstreken een brede achtergrond heeft en niet zomaar een hondenvereniging is.

Drie hoofdzaken

  • Begeleiding en hulp aan de eigenaar bij de opvoeding van een hond.
  • Begeleiding en hulp bij de hondensport.
  • Begeleiding en hulp binnen de kynologie.

Begeleiding en hulp aan de eigenaar bij de opvoeding van een hond.

U kunt bij ons terecht met honden van iedere leeftijd. Afhankelijk van de leeftijd en eventueel al aanwezige ervaring wordt u met uw hond ingedeeld in een cursusgroep. Door middel van Puppycursus, Jonge hondencursus en de cursus Gehoorzame Hond, draagt de Kynologenclub Dieren en Omstreken bij aan de sociale aspecten van de hond in onze leefgemeenschap. Daarbij is het van groot belang dat de pup al op de leeftijd van enkele maanden naar de puppycursus toegaat. Waarom moeten puppys op cursus
In de mensenwereld gaat de kleuter naar school. Daar wordt hem / haar iets geleerd waar hij / zij later iets aan heeft, maar ook worden hem / haar normen, waarden en gedragsregels bijgebracht. Dit gebeurt door het onderwijzend personeel dat daar een jarenlange opleiding voor heeft moeten volgen en nascholing krijgt om altijd up-todate te blijven. U kunt zich voorstellen wat er gebeurt als hij / zij niet als vierjarige voor het eerst naar school gaat, maar als veertienjarige. Wie zorgt er voor dat het geen straatjongen / -meisje wordt die voor galg en rad opgroeit In de hondenwereld gaat het niet anders.
Hier hoort de eigenaar met een pup of jonge hond ook bij een kynologenclub naar een cursus te gaan. In de praktijk blijkt echter dat er veel volwassen honden komen voor een opvoedingscursus. Er zijn ook veel mensen die pas veel later besluiten om alsnog naar een cursus te gaan. Vaak omdat er dan inderdaad al problemen zijn. Ook deze honden komen dan in de eerste plaats voor opvoeding en pas in de tweede plaats voor training.
Kynologenclub Dieren en Omstreken heeft haar trainingen ondergebracht bij de Trainingsgroep Dieren en Omstreken. De instructeurs van de Trainingsgroep hebben een uitgebreide opleiding gehad, afgesloten met een schriftelijk examen. Daarna hebben zij een stageperiode doorlopen in vier verschillende opleidingsniveaus. Tenslotte worden zij voorlopig aangesteld als instructeur, want binnen twee jaar moeten zij ook de erkende externe cursus Algemene Vorming gaan volgen. Tevens gaan alle instructeurs regelmatig naar Workshop toe, om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Ook voor mensen die reeds eerder een hond hebben gehad is het van groot belang dat zij weer met een nieuwe pup naar cursus gaan. Opvoedingstechnieken zijn veranderd, maar wat veel belangrijker is: Iedere hond heeft een ander karakter en gedrag, ook al is hij van hetzelfde ras. Leden uit � gezin hebben ook niet hetzelfde karakter, bij honden zijn zij niet van dezelfde ouders. Kortom, bij de Kynologenclub Dieren en Omstreken zijn deskundige instructeurs die de hondeneigenaar helpen de pup op verantwoorde wijze op te voeden.
Voordeel hiervan is tevens dat afwijkend gedrag in een vroeg stadium wordt opgemerkt door onze instructeurs. Gelukkig hebben wij ook een goede relatie met een gedragsbegeleider, die samen met de eigenaar een stappenplan gaat opstellen om de hond weer op het juiste spoor te zetten. U kunt zich voor stellen wat er gebeurt als de pup niet op cursus gaat, dus: DAAROM MOETEN PUPPYS OP CURSUS (EN DE BAAS OOK)!

Begeleiding en hulp bij de hondensport.

De kynologenclub Dieren en omstreken houdt zich bezig met de hondensport door:

  • Het geven van de gehoorzaamheidscursus voor puppies,
  • Het geven van de basis gehoorzaamheidscursus (A-cursus),
  • Het geven van de gevorderde gehoorzaamheidscursus (B-cursus),
  • Het geven van de gevorderde gehoorzaamheidscursus (C-cursus),
  • Het geven van tentoonstellingstrainingen. 

Begeleiding en hulp binnen de kynologie.

De Kynologenclub Dieren en Omstreken houdt zich ook bezig met de kynologie: Zij organiseert lezingen over diverse onderwerpen die met honden en de kynologie te maken hebben. Zij geeft ringtrainingen voor de (toekomstige) clubmatch- of tentoonstellingsbezoeker. Het organiseren van de jaarlijkse clubmatch. Zij geeft bij voldoende belangstelling de theoretische cursussen Kynologische Kennis 1 (KK1) en 2 (KK2) voor hen die zich met de fokkerij willen (gaan) bezighouden. Deze cursussen zijn tevens de basisopleiding voor diegene die zich willen ontwikkelen tot kynologisch keurmeester. Kom eens langs bij de Kynologenclub Dieren en Omstreken op haar eigen terrein aan de Admiraal Helfrichlaan 93a in Dieren (nabij het zwembad).